Als de stekker er straks uit gaat…

" Die Romeinen hadden het zo slecht nog niet bedacht. Regeren is vooruitzien! Ook en misschien wel juist in deze tijden. De (economische) situatie is bizar, laat daar geen twijfel over bestaan. En ik snap heel goed dat ondernemers momenteel alle reddingsvesten aangrijpen om in ieder geval te blijven drijven. Maar… er komt een moment dat er een vaccin is, de economie weer aantrekt. Is uw bedrijf er dan klaar voor?!"  In dit artikel zetten we met Herman Jansen 3 perspectieven uiteen om naar de toekomst te kijken. Hopelijk stof tot nadenken! 

1. Maak korte- en lange termijn scenario’s!

" Als ondernemer ontkom je er momenteel niet aan om scenario’s te ontwikkelen. Welk effect heeft een échte lockdown op mijn omzet? Wat als de horeca weer deels open mag of als de koopavonden weer door mogen gaan? Ik denk dat het slim is om hierbij aan te sluiten bij de zogenoemde routekaart van de overheid. In deze 5 scenario’s staat namelijk exact omschreven welke maatregelen van kracht zijn. En dus kunnen bedrijven direct de impact hiervan inschatten op hun eigen bedrijfsvoering. Zelf zou ik er wel een zesde scenario bij ontwikkelen. Want wat gebeurt er als er een vaccin beschikbaar komt? Wat betekent dit voor de branche waarin je actief bent en specifieker, jouw bedrijf? Wat verwacht het Centraal Plan Bureau, MKB Nederland en andere economen van het herstel? Zorg dat je direct duidelijkheid creëert, wat welke scenario voor gevolg heeft voor jouw bedrijf! "

2. Medewerkers maken een bedrijf

" Nu is dé tijd om scherp te kijken naar jouw personeelsbestand. Wie komen er in deze stressvolle periode bovendrijven? Wie denkt er in kansen, in creatieve oplossingen? En wie houdt alleen de spreekwoordelijke hand op? Het is daarnaast ook zaak het hoofd koel te houden. Kijk hoe je juist nu wél in personeel kan investeren! In kennis, ervaring, door jobrotatie toe te passen nu de druk wellicht van de ketel is. De dag gaat komen dat de economie weer aantrekt. Zijn de visitekaartjes van jouw bedrijf dan klaar om de schouders eronder te zetten en het bedrijf naar een hoger niveau te brengen? "

3. Kijk naar je huidige én toekomstige liquiditeitspositie

" Helaas zie ik dat er te weinig ondernemers stilstaan bij hun toekomstige liquiditeitspositie. En dat is erg gevaarlijk en wel om twee redenen. Ten eerste zie je nu dat het aantal dagen dat een factuur open staat, aan het oplopen is. En mijn verwachting is dat dit probleem de aankomende maanden alleen nog maar groter wordt. Uit een recent onderzoek blijkt 1 op de 3 finance professionals deze verwachting te delen. Dat lijkt niet veel, maar dit was 1 op de 7! Hoe ga je dit probleem, en geloof me dat wordt een probleem,  adequaat ondervangen? Een tweede reden waarom het gevaarlijk is niet verder te kijken dan de waan van de dag is het scenario dat we wél weer volle bak vooruit kunnen! De vraag loopt op dat moment op, maar voordat die rekeningen zijn voldaan, moet jij investeren om je voorraden op orde te krijgen, halffabrikaten te bestellen etc. En de ervaring heeft wel geleerd dat banken erg terughoudend zijn in het verstrekken van kredieten alleen op basis van een volle orderportefeuille. Die willen meer zekerheid, een hoger eigen vermogen zien. Maar laten bedrijven daar nou op hebben ingeteerd het laatste jaar...

En niet onbelangrijk, de overheidsregelingen zijn al versoberd, maar zijn natuurlijk eindig. De investeringen van de overheid waren nodig en zo op het eerste gezicht adequaat. Maar het is niets anders dan een tijdelijk infuus. Uiteindelijk gaat de stekker eruit! "

Herman Jansen

Manager Sales Factoring bij abcfinance
[ Utrecht - Factoring & Collections ]  

Die Romeinen hadden het zo slecht nog niet bedacht. Regeren is vooruitzien! Ook en misschien wel juist in deze tijden.

Er komt een moment dat er een vaccin is, de economie weer aantrekt. Is uw bedrijf er dan klaar voor?!

[ Herman Jansen - Manager Sales Factoring ]