Cookie statement

Gegevensbescherming

abcfinance B.V. (hierna: “abcfinance”) maakt op haar website gebruik van cookies en overige technieken. Wij vinden uw privacy en de bescherming van uw gegevens belangrijk en lichten u daarom hierbij graag in over ons cookiebeleid.

 

§ 1 Verantwoordelijke en toepassingsgebied

 

(1) Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van de website www.abcfinance.nl (hierna "website" genoemd). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die aan u persoonlijk gerelateerd kunnen worden, bijv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

Daarnaast is de informatie over gegevensbescherming in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van abcfinance  B.V. van toepassing, die u hier kunt bekijken.

(2) abcfinance B.V., Pettelaarpark 130-N 5216 PV ’s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor gegevensbescherming

(3) De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming abcfinance B.V. zijn als volgt:

abcfinance B.V.

Functionaris voor gegevensbescherming

Pettelaarpark 130-N

5216 PV ’s-Hertogenbosch

E-mailadres: privacy(at)abcfinance.nl

 

§ 2 Informatie over de aard en de doeleinden van de verwerking

Via de website verwerken wij verschillende soorten persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 

(a) Beschikbaarstelling van de website

 

(1) Wanneer u onze website oproept en gebruikt, verzamelen wij de persoonsgegevens die uw browser automatisch aan onze server doorgeeft. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te tonen en de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen:

 

  • IP-adres
  • Datum en tijd van het verzoek
  • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
  • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
  • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
  • Hoeveelheid overgedragen gegevens 
  • Website waar het verzoek vandaan kwam
  • Browser
  • Besturingssysteem en zijn interface
  • Taal en versie van de browsersoftware.

 

Artikel 6 (1) (f) AVG dient als rechtsgrondslag voor de genoemde gegevensverwerking. De verwerking van de genoemde gegevens is noodzakelijk voor het ter beschikking stellen van een website en dient daarmee ter bescherming van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf.

(b) Verzameling van persoonsgegevens bij gebruik van het contactformulier

De persoonlijke gegevens die u ons via het contactformulier op onze website ter beschikking stelt, worden alleen gebruikt om uw vraag te beantwoorden of contact met u op te nemen en voor de bijbehorende technische administratie (vgl. art. 6 lid 1 lit. a) of lit. b ) AVG). Een openbaarmaking aan derden vindt niet plaats. Het verstrekken van persoonlijke gegevens naast naam en e-mailadres is vrijwillig.

(c) Verzameling van persoonsgegevens bij het gebruik van het online afsprakensysteem

De persoonsgegevens die u ons bij het maken van een online afspraak via de website verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het maken van de afspraak, het bevestigen van de afspraak en het uitvoeren van de afspraak en de bijbehorende technische administratie (vgl. art. 6 lid 1 lit. a) en lit. b) AVG). Voor een online afspraak zijn alleen uw naam, bedrijf, e-mailadres en telefoonnummer nodig. Deze gegevens zijn nodig om de overeengekomen afspraak uit te voeren, om u een afspraakbevestiging per e-mail te kunnen sturen en om u telefonisch te kunnen informeren in geval van een annulering van de afspraak op korte termijn. Het verstrekken van verdere persoonsgegevens is vrijwillig.

(d) Verzameling van persoonsgegevens bij het geven van feedback aan klanten

Als u ons via onze website feedback geeft, worden alleen de gegevens verwerkt die nodig zijn voor de verwerking van de feedback en voor de bijbehorende technische administratie (vgl. art. 6 lid 1 letter a) AVG). Hiervoor zijn alleen uw naam, uw bedrijf en uw e-mailadres nodig. Deze gegevens zijn nodig om uw feedback te kunnen toewijzen aan de desbetreffende klantorder. Het verstrekken van verdere persoonlijke gegevens is vrijwillig.

 

§ 3 Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens in het algemeen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze overeenkomstig dit privacybeleid zijn verzameld. Het kan echter voorkomen dat wij wettelijk verplicht zijn bepaalde gegevens langer te bewaren. In dat geval zullen wij ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens gedurende de gehele periode in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

 

§ 4 Tracking, analyse, cookies

a. Aard en omvang van de gegevensverwerking

Wij gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan onze website door ons naar de browser van uw eindapparaat worden gestuurd en daar worden opgeslagen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van technisch noodzakelijke cookies. Andere cookies stellen ons echter in staat verschillende analyses uit te voeren. Cookies zijn bijvoorbeeld in staat om de browser die u gebruikt te herkennen wanneer u onze website opnieuw bezoekt en om verschillende informatie aan ons door te geven. Met behulp van cookies kunnen wij onder andere onze website gebruiksvriendelijker en effectiever voor u maken, bijvoorbeeld door uw gebruik van onze website te volgen en uw voorkeursinstellingen (bijvoorbeeld land- en taalinstellingen) te bepalen. Als derden informatie via cookies verwerken, verzamelen zij de informatie rechtstreeks via uw browser. Cookies veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat. Ze kunnen geen programma's uitvoeren en bevatten geen virussen. U kunt uw cookie-instellingen wijzigen via de rode ‘footprint’ knop aan de linkerkant van de websitepagina in uw scherm.

 

Op onze website worden verschillende soorten cookies gebruikt, waarvan het type en de functie hieronder nader worden toegelicht.

 

Tijdelijke cookies:

Op onze website worden tijdelijke cookies gebruikt die automatisch worden verwijderd zodra u uw browser afsluit. Dit type cookie maakt het mogelijk om uw sessie-ID vast te leggen. Hierdoor kunnen verschillende verzoeken van uw browser worden toegewezen aan een gemeenschappelijke sessie en kunnen wij uw eindapparaat herkennen bij volgende websitebezoeken binnen een sessie.

Permanente cookies:

Op onze website worden permanente cookies gebruikt. Permanente cookies zijn cookies die voor langere tijd in uw browser worden opgeslagen en informatie aan ons doorgeven. De betreffende opslagperiode verschilt per cookie. U kunt permanente cookies zelfstandig verwijderen via de instellingen van uw browser.

Verplichte cookies:

Deze cookies zijn om technische redenen nodig, zodat u onze website kunt bezoeken en door ons aangeboden functies kunt gebruiken. Dit betreft bijvoorbeeld de volgende toepassingen: Banner-element om het cookiegebruik te communiceren, en element om bezoekers te informeren over het gebruik van een verouderde browser. Daarnaast dragen deze cookies bij aan een veilig en compliant gebruik van de website.

Prestatiegerelateerde cookies:

Deze cookies stellen ons in staat het websitegebruik te analyseren en de prestaties en functionaliteit van onze website te verbeteren. Er wordt bijvoorbeeld informatie verzameld over hoe onze website door bezoekers wordt gebruikt, welke pagina's het meest worden bezocht, of dat er op bepaalde pagina's foutmeldingen worden weergegeven. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het verwerken van leads (bezoekersverwijzingen) door partnerbedrijven.

Marketing en social media cookies:

Via reclamecookies (van derden) kunnen verschillende aanbiedingen worden getoond die aansluiten bij uw interesses. Via deze cookies kan de webactiviteit van gebruikers in de tijd worden gevolgd. De cookies kunnen u herkennen op verschillende eindapparaten die u gebruikt. Tegelijkertijd verzamelen wij informatie over het surfgedrag van websitebezoekers voor marketingdoeleinden.

 

(1.) Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken.

 

De door deze cookies gegenereerde informatie, bijvoorbeeld over tijdstip, plaats en frequentie van uw gebruik van deze website, wordt in de regel overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Bij het gebruik van Google Analytics kan niet worden uitgesloten dat de door Google Analytics ingestelde cookies naast het IP-adres ook andere persoonsgegevens verzamelen. Wij wijzen u erop dat Google deze informatie eventueel aan derden doorgeeft indien dit wettelijk verplicht is of indien deze derden de informatie namens Google verwerken.

 

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google de door de cookies gegenereerde informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten aan de exploitant van de website te leveren. Volgens Google wordt het door uw browser in het kader van Google Analytics doorgegeven IP-adres niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

 

U kunt het opslaan van cookies over het algemeen voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Om te voorkomen dat informatie over uw gebruik van de website door Google Analytics wordt verzameld en aan Google Analytics wordt doorgegeven, kunt u via de volgende link een plugin voor uw browser downloaden en installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Deze plugin voorkomt dat informatie over uw bezoek aan de website wordt doorgegeven aan Google Analytics. Deze plugin verhindert geen enkele andere analyse.

Wij wijzen u erop dat u de hierboven beschreven browserplug-in niet kunt gebruiken wanneer u onze website bezoekt via de browser van een mobiel eindapparaat (smartphone of tablet). Wanneer u een mobiel apparaat gebruikt, kunt u het verzamelen van uw gebruiksgegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken: Google Analytics deactiveren. tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Door op deze link te klikken, wordt een zogenaamde opt-out-cookie in uw browser geplaatst. Hierdoor wordt voorkomen dat informatie over uw bezoek aan de website wordt doorgegeven aan Google Analytics. Houd er rekening mee dat de opt-out-cookie alleen geldig is voor deze browser en alleen voor dit domein. Als u de cookies in deze browser verwijdert, wordt de opt-out-cookie ook verwijderd. Om het verzamelen door Google Analytics te blijven verhinderen, moet u opnieuw op de link klikken. Het gebruik van de opt-out-cookie is ook mogelijk als alternatief voor de bovengenoemde plug-in wanneer u de browser op uw computer gebruikt.

Om uw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beschermen, is de code "anonymizeIp" toegevoegd aan Google Analytics op deze website.  

Deze code zorgt ervoor dat de laatste 8 bits van de IP-adressen worden gewist en uw IP-adres dus anoniem wordt geregistreerd (zogenaamde IP-masking). Uw IP-adres wordt door Google ingekort en dus geanonimiseerd voordat het binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt doorgegeven. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

 

(2.) Google Ads

Wij gebruiken de technologie "Google Ads en specifiek de conversie tracking. Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Als u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies op uw pc opgeslagen. De cookies zijn 30 dagen geldig en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt wanneer de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op een bepaalde advertentie heeft geklikt en naar deze pagina bent doorverwezen. Klanten van Google Ads ontvangen elk een andere cookie. Het is dus niet mogelijk om cookies over de websites van Google Ads-klanten heen te volgen.

 

De gegevens die met behulp van de conversiecookie worden verzameld, worden gebruikt om conversiestatistieken te maken voor AdWords-klanten die gebruikmaken van conversietracking. De klanten komen zo te weten hoeveel gebruikers op hun advertentie hebben geklikt en vervolgens zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor conversietracering. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Als u niet wilt deelnemen aan conversion tracking, kunt u dit voorkomen door in uw browser de juiste instelling te maken, bijvoorbeeld door in het algemeen de installatie van cookies te verhinderen. U kunt cookies voor conversion tracking ook deactiveren door uw browser zo in te stellen dat alleen cookies van het webadres "ads.google.com" worden geblokkeerd.

 

(3.) Google Remarketing

Wij maken gebruik van de "Google Remarketing"-technologie van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google Remarketing wordt gebruikt om advertenties weer te geven voor gebruikers die onze websites en online diensten al hebben bezocht en geïnteresseerd zijn in een bepaald aanbod. Binnen het advertentienetwerk van Google kunnen hierdoor gerichte en op interesses gebaseerde advertenties op onze site worden weergegeven. Google remarketing gebruikt cookies voor deze analyse. Hierdoor kunnen onze bezoekers worden herkend zodra zij websites binnen het Google-reclamenetwerk oproepen. Binnen het Google-reclamenetwerk kunnen zo gerichte en op interesse gebaseerde advertenties worden weergegeven op basis van de webpagina's die de bezoeker eerder heeft bezocht binnen het Google-reclamenetwerk (die ook de remarketingfunctie van Google gebruiken). Als u geen gerichte en op interesses gebaseerde reclame wilt ontvangen, kunt u het gebruik van cookies door Google voor deze doeleinden deactiveren via de link: https://adssettings.google.de/

 

(4.) Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager. Met de Google Tag Manager kunnen websitebeheerders via een interface websitetags beheren. De Google Tag Manager zelf, die de tags inzet, werkt echter zonder cookies en verzamelt geen persoonsgegevens.

De Google Tag Manager activeert alleen andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. De Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als er een deactivering is uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft deze van kracht voor alle trackingtags die met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.

Bovendien kunt u met bepaalde cookies verbinding maken met uw sociale netwerken en inhoud van onze website delen binnen uw netwerken.

 

b. Rechtsgrondslag

Vanwege de beschreven doeleinden (zie § 4 a.) ligt de rechtsgrondslag voor het gebruik van noodzakelijke cookies in artikel 6, lid 1, punt f AVG. Alle cookies die technisch niet noodzakelijk zijn, worden alleen gebruikt op basis van de toestemming die u eventueel heeft gegeven, artikel 6, lid 1, onder a), AVG. Als u eenmaal uw toestemming heeft gegeven, kunt u deze op elk moment met toekomstige werking intrekken door te klikken op de rode ‘footprint’ knop aan de linkerkant van de websitepagina in uw scherm.

 

c. Bewaartermijn

Zodra de verzamelde gegevens niet meer nodig zijn om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken, wordt deze informatie gewist. Verdere opslag kan in individuele gevallen plaatsvinden indien dit wettelijk verplicht is.

 

d. Adequate garanties voor doorgifte aan derde landen

 

Alle ontvangers in derde landen hebben over het algemeen passende garanties voor de naleving van de gegevensbescherming (bv. bindende bedrijfsvoorschriften, standaard contractbepalingen van de EU).

Er zijn momenteel mogelijk geen passende garanties voor gegevensoverdracht naar de VS. Er zijn beperkingen op de bescherming van persoonsgegevens als gevolg van het feit dat veiligheidsautoriteiten volgens de Amerikaanse wetgeving toegang hebben tot gegevens die vanuit de EU naar de VS zijn verzonden en deze onbeperkt kunnen gebruiken voor zover dit absoluut noodzakelijk is. U kunt als betrokkene geen juridische stappen ondernemen tegen dergelijk gebruik.

Wij wijzen u hierop op het juiste punt in de cookietoestemming.

 

e. Configuratie van browserinstellingen

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser echter zodanig configureren dat deze alleen bepaalde cookies of helemaal geen cookies accepteert. Wij wijzen u er echter op dat u mogelijk niet meer alle functies van onze website kunt gebruiken als cookies door uw browserinstellingen op onze website worden uitgeschakeld. U kunt ook reeds in uw browser opgeslagen cookies verwijderen via uw browserinstellingen. Bovendien kunt u uw browser zo instellen dat u een melding krijgt voordat cookies worden opgeslagen. Aangezien de verschillende browsers kunnen verschillen in hun respectieve functies, verzoeken wij u het respectieve helpmenu van uw browser te gebruiken voor de configuratieopties.

Als u een uitgebreid overzicht wilt hebben van alle toegang van derden tot uw internetbrowser, raden wij u aan speciaal hiervoor ontwikkelde plug-ins te installeren.

 

§ 5 Gebruik van plugins voor sociale media

Op onze website worden zogenaamde social plugins ("plugins") van de sociale netwerken YouTube en LinkedIn gebruikt. Deze diensten worden aangeboden door Google Ireland Ltd, en LinkedIn Ireland Unlimited Company (“aanbieders").

LinkedIn wordt beheerd door LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland ("LinkedIn").

YouTube wordt vertegenwoordigd door Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google").

 

Om de bescherming van uw gegevens bij het bezoeken van onze website te verhogen, worden de plugins niet onbeperkt in de pagina geïntegreerd, maar alleen via een HTML-link (de zogenaamde "Shariff-oplossing"). Deze integratie zorgt ervoor dat wanneer u een pagina van onze website oproept die dergelijke plugins bevat, er nog geen verbinding tot stand wordt gebracht met de servers van de aanbieder van het betreffende sociale netwerk. Als u op een van de knoppen klikt, opent een nieuw venster van uw browser en roept de pagina van de betreffende aanbieder op, waarop u (eventueel na het invoeren van uw inloggegevens) bijvoorbeeld op de LinkedIN, Like- of Share-knop kunt klikken.

Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders op hun pagina's, evenals uw rechten in dit verband en de instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, vindt u in de mededelingen van de aanbieders over gegevensbescherming:

 

YouTube / Google: policies.google.com/privacy

LinkedIn: linkedin.com/legal/privacy-policy 

 

§ 6 Gebruik van YouTube

Wij gebruiken onder andere de aanbieder YouTube voor de integratie van video's. YouTube wordt beheerd door Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google").

 

Op sommige subpagina's van onze website maken wij gebruik van plugins van de provider Google. Wanneer u de internetpagina's van onze website oproept die van een dergelijke plug-in zijn voorzien, wordt een verbinding met de servers van Google tot stand gebracht en wordt de plug-in weergegeven. Deze geeft aan de Google-server door welke van onze internetpagina's u heeft bezocht. Als u als Google-lid bent ingelogd, wijst Google deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Bij het gebruik van de plugin, zoals het klikken op de startknop van een video, wordt deze informatie ook aan uw gebruikersaccount toegewezen. U kunt deze toewijzing voorkomen door uit te loggen uit uw Google-gebruikersaccount en andere gebruikersaccounts van Google Ireland Limited en de bijbehorende cookies van het bedrijf te verwijderen voordat u onze website gebruikt.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, evenals uw rechten in dit verband en de instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, kunt u vinden in de informatie van Google over gegevensbescherming: policies.google.com/privacy

 

§ 7 Uw rechten

(1) U heeft het recht om ons te allen tijde en kosteloos informatie te vragen over de persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen, alsook over de herkomst ervan, de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie deze persoonsgegevens worden doorgegeven en het doel waarvoor ze worden opgeslagen.

(2) U heeft ook het recht om te allen tijde te eisen dat wij uw persoonsgegevens corrigeren, wissen of de verwerking ervan beperken. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Bovendien heeft u het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

(3) U heeft ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

(4) Indien u ons toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens te verwerken, kunt u deze toestemming te allen tijde zonder opgaaf van redenen intrekken.

(5) Als u de bovenstaande rechten wilt doen gelden, neem dan contact met ons op per e-mail aan privacy(at)abcfinance.nl of schriftelijk aan het adres vermeld onder § 1 para. 2

 

§ 8 Gegevensbeveiliging

Wij handhaven actuele technische maatregelen om de veiligheid van de gegevens te waarborgen, in het bijzonder om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen gevaren tijdens de gegevensoverdracht en tegen kennisneming door derden. Deze maatregelen zijn aangepast aan de huidige stand van de techniek.

 

§ 9 Wijziging

In het kader van de technische verdere ontwikkeling van ons dienstenaanbod en het wettelijk kader zullen wij ook onze verklaring inzake gegevensbescherming voortdurend aanpassen. Daartoe worden wijzigingen van de gegevensbeschermingsverklaring op onze website gepubliceerd. Lees daarom regelmatig de actuele versie van de gegevensbeschermingsverklaring op www.abcfinance.de/datenschutz.html. Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving worden wijzigingen in de privacyverklaring van kracht zodra de bijgewerkte privacyverklaring is gepubliceerd. Indien wij reeds informatie over u hebben verzameld en/of onderworpen zijn aan een wettelijke verplichting om u te informeren, zullen wij u aanvullend informeren over materiële wijzigingen in ons privacybeleid en om uw toestemming vragen indien dit wettelijk vereist is.

Toestemming

abcfinance plaatst alleen cookies en maakt alleen gebruik van de overige technieken nadat u daar toestemming voor heeft gegeven. Deze toestemming kunt u ook, op ieder moment, weer intrekken, door handmatig in uw browser de cookies te verwijderen.

Het is ook mogelijk om uw browser instellingen zo in te richten dat u helemaal geen cookies meer ontvangt. Dit kan echter de werking van de website (gedeeltelijk) beperken.

Slotopmerkingen

abcfinance behoudt zich het recht voor om dit cookiebeleid van tijd tot tijd aan te passen en adviseren u regelmatig onze website te raadplegen.

Vragen?

Mocht u naar aanleiding van dit cookiebeleid nog vragen hebben, kunt u die verzenden aan privacy@abcfinance.nl.

Dit cookiebeleid is laatstelijk gewijzigd in mei 2023.

Bel mij terug
Deze site is beveiligd door reCAPTCHA en valt onder het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google.
Verstuur een e-mail
Plan een afspraak
Deze site is beveiligd door reCAPTCHA en valt onder het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google.