Betalen / Betalingsregeling

Wanneer u een schrijven van ons hebt ontvangen met het verzoek het daarin genoemde bedrag te betalen staat u bij ons als debiteur geregistreerd. U kunt het totaal genoemde  bedrag ineens voldoen op ons rekeningnummer NL86 ABNA 0841 4544 18 BIC code ABNANL2A. Wanneer u het totale bedrag niet ineens kunt voldoen dient u contact op te nemen met de afdeling incasso via het algemene telefoonnummer 030-2431224 of u kunt direct bellen naar de behandelaar welke onderaan de door u ontvangen brief staat vermeld. Afhankelijk van het bedrag en uw onderbouwing kunnen regelingen getroffen worden van maximaal zes termijnen. Eventuele meldingen via e-mail kunt u sturen naar : collections(at)abcfinance.nl

Klachtenprocedure

Mocht u als debiteur of klant niet tevreden zijn over de behandeling van een zaak via abcfinance dan kunt u uw klacht direct met één van onze medewerkers bespreken. Soms ligt de oplossing voor de hand en kan de klacht direct door ons verholpen worden. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht dan kunt u uw klacht gemotiveerd en schriftelijk indienen bij de directie van abcfinance B.V., Postbus 431, 3990 GE te Houten of per email : collections(at)abcfinance.nl

In uw brief dient u de volgende punten op te nemen:

  • een gemotiveerde omschrijving van de klacht;
  • het referentie/dossiernummer;
  • eventuele stukken die betrekking hebben op de onderbouwing van de klacht;
  • uw naam, adres en telefoonnummer en/of e-mailadres;

Na ontvangst van uw brief zal uw klacht in behandeling worden genomen en ontvangt u binnen 14 dagen na ontvangstdatum een schriftelijke reactie.  

Privacy Statement

Middels onderstaand Privacy Statement conformeren wij ons aan de rechten en plichten welke wij in acht dienen te nemen aangaande uw persoonsgegevens.

Privacy Statement abcfinance BV

Waarom Abcfinance ?

Voordelen van samenwerken met abcfinance

  • Flexibele financieringen
  • Laagdrempelige dienstverlening
  • Bank onafhankelijk
  • Transparante werkwijze
  • Klantvriendelijke behandeling

Meer informatie >

Wat zeggen onze klanten

Heerlijk dat het nog bestaat ; een financiele onderneming die het ondernemers gemakkelijk maakt. 

Met de geboden lease- en factoring oplossing van abcfinance hebben wij onze groeidoelstelling kunnen realiseren.