Dit zijn de 7 maatregelen met de meeste impact op ondernemend Nederland! #Prinsjesdag2020

Veel ondernemers zullen vorige week toch met enige spanning hebben uitgekeken naar Prinsjesdag. Hoe wil het kabinet in deze bizarre periode de economie draaiende houden? Nu het stof is neergedaald, lichten wij de belangrijkste maatregelen voor u als ondernemer eruit. 

 1. Het kabinet lijkt er alles aan te doen om herstel en vernieuwing van de economie te stimuleren. Meest in het oog springend? Er komt een Nationaal Groeifonds. Hier wordt er de komende vijf jaar, jaarlijks vier miljard euro vrijgemaakt voor investeringen in de economie, met name in innovatie, de infrastructuur en onderzoek. 
 1. Kleine tot middelgrote bedrijven gaan minder winstbelasting betalen. Deze verlaging van het zogeheten vennootschapsbelastingtarief (Vpb) was eerder aangekondigd, maar pakt nu iets anders uit dan verwacht. Meer mkb-bedrijven vallen straks namelijk onder het lage tarief van deze belasting. Vanaf 2021 geldt het lage tarief voor winsten tot 245.000 euro in plaats van 200.000 euro. In 2022 wordt deze grens verder verhoogd naar 395.000 euro. Ook gaat dit lage tarief van het Vpb van 16,5 procent naar 15 procent.
   
 2. Er komt een belastingaftrek om bedrijven aan te sporen, ondanks de onzekere economische omstandigheden, te blijven investeren. Die maatregel, de Baangerelateerde Investerings Korting (BIK) werkt hetzelfde als subsidies voor onderzoek en ontwikkeling: kosten voor investeringen kunnen worden afgetrokken van de loonheffing.
   
 3. De eerder beloofde verlaging van de winstbelasting voor grote bedrijven gaat niet door. Het kabinet was van plan om het belastingtarief voor bedrijfswinsten boven de 200.000 euro volgend jaar te verlagen van 25 procent naar 22,5 procent. Dat is van de baan. Het tarief blijft volgend jaar gewoon liggen op 25 procent. Die beleidswijziging kost grote bedrijven volgend jaar naar schatting bijna 1,8 miljard euro.
   
 4. Voor ondernemers in de bouw- en baggerindustrie is er goed nieuws. Grond waar PFAS-stoffen in voorkomen kunnen makkelijker worden verplaatst en hergebruikt. En het verschil in regels voor grond en bagger is verdwenen. Definitieve regels worden naar verwachting in het voorjaar van 2021 vastgesteld op basis van de uitkomsten van vervolgonderzoek. Daarnaast heeft het kabinet toegezegd om al geplande investeringen naar voren te halen. Zo trekt het kabinet versneld ruim een half miljard uit voor een opknapbeurt van de Nederlandse weg- en waterinfrastructuur.
   
 5. Kan uw bedrijf moeilijk aan geschikt personeel komen? Of wilt u medewerkers  omscholen? In 2021 investeert het kabinet in het zogenoemde krapteberoepen: het omscholen van mensen naar beroepen in sectoren waar een tekort aan arbeidskrachten. Dit geldt ook voor banen die nodig zijn om de klimaat- en energietransitie uit te voeren. Er is door het kabinet €37,5 miljoen gereserveerd, waarmee naar verwachting 10.000 trajecten voor de helft kunnen worden gesubsidieerd. De werkgever draagt de andere helft van de kosten. 
   
 6. Rijdt u een elektrische auto van de zaak? Opgelet! Ook voor auto’s met zonnepanelen geldt namelijk in 2021 een korting op de bijtelling. Deze korting is 10% over de volledige aanschafwaarde van de auto. Het maakt daarbij dus niet uit hoe hoog de catalogusprijs is van de zonnecelauto. De bijtelling voor volledig elektrische auto’s gaat per 2021 omhoog. Deze gaat naar 12% van de catalogusprijs voor zover die niet meer is dan € 40.000.

 

Tot slot nog een belangrijke voetnoot: het staat namelijk nog niet vast wanneer deze (wets)wijzigingen precies ingaan. De bovengenoemde voorstellen moeten eerst goedgekeurd worden door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

 

Manager of Sales bij abcfinance B.V.
[ Eindhoven - Leasing ]

+ 31 6 57 60 72 63