De noodzaak van compliance

Persoonlijk vind ik het belangrijk om als organisatie een servicegerichte houding aan te nemen richting onze klanten. Een optimale klantbediening staat daarmee hoog in het vaandel. Het is echter wel van cruciaal belang om je als organisatie daarbij te houden aan de geldende spelregels. De borging daarvan is binnen abcfinance BV vastgelegd in onze Compliance regelgeving.


Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn financiële ondernemingen verplicht een compliance-functie in te stellen. Nu het voldoen aan alle regels, wetten en richtlijnen voor veel instellingen een dagtaak dreigt te worden, besluiten steeds meer organisaties een (externe) compliance officer in dienst te nemen. Het aantal verplichtingen is sterk toegenomen, dit mede door de verankering van Europese richtlijnen in nationale wetgeving. Dat maakt de noodzaak van compliance ook steeds groter voor Nederlandse instellingen in het algemeen, en voor abcfinance BV in het bijzonder.

De juiste balans bewaken

Voldoen aan regelgeving is voor mij niet alleen een ‘moetje’. Ik begrijp het gewenste doel ervan en, omdat het bijdraagt aan een nette en transparante manier van zaken doen, ‘wil’ ik er ook aan voldoen. Echter ben ik wel van mening dat er altijd een juiste balans bewaakt moet worden. De commerciële ambities van onze organisatie bezwijken zo niet onder de regeldruk. Gewenste gedragenheid binnen de organisatie ontstaat vooral door een pragmatische benadering en door collega’s mee te laten denken met de vorming van een ‘werkbaar’ proces. Dit in tegenstelling tot simpelweg ‘opleggen’.

Mijn uitdaging

Ik zie het als voornaamste uitdaging van mijn functie bij abcfinance BV om de soms complexe materie met een gezonde mate van ‘common business sense’ te combineren. Om bewustzijn te blijven stimuleren, vind ik het onderhouden van een goede relatie met de uitvoerende collega’s van essentieel belang. Ik neem hun feedback ter harte, om vervolgens waar nodig binnen de geldende kaders te gaan verbeteren.

Bescherming van de privacy

Compliance raakt voor mij diverse belangrijke onderwerpen zoals audit, Wwft en AVG. Bescherming van de privacy is daarnaast een breed gedeelde zorg. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Ruim 90% van de Nederlanders maakt zich ook zorgen over de bescherming van hun persoonsgegevens. Eén op drie mensen maakt zich zelfs veel of zeer veel zorgen. Dat blijkt uit onderzoek dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) liet doen in het kader van de Dag van de Privacy. Mensen maken zich bijvoorbeeld zorgen over het misbruik van (een kopie van) hun identiteitsbewijs of over organisaties die hun online-zoekgedrag volgen.

Meet the abcfinance family 

Het belang van bewustwording

Deze zorgen zijn natuurlijk terecht. We hebben allemaal wel eens gehoord van identiteitsfraude en de verstrekkende gevolgen daarvan. In dit soort gevallen is voorkomen natuurlijk veel beter dan genezen. Om dit te kunnen realiseren is het van groot belang dat ieder individu zich bewust is van de mogelijke gevaren van het onjuist omgaan met gegevens. Van jezelf, maar ook van een ander, bijvoorbeeld een klant.

Bewust, maar zeker vaak ook onbewust, begeven we ons in dit domein. We zijn hierbij soms erg scheutig met het verstrekken van onze persoonlijke gegevens. Massaal zijn we namelijk dagelijks actief op sociale media en shoppen we graag online. Maar niet alleen in de privésfeer, ook in de zakelijke omgeving speelt gegevensbescherming een belangrijke rol, waarbij de financiële gevolgen soms enorm kunnen zijn. In het belang van alle betrokkenen staat binnen abcfinance BV daarom de zorgvuldigheid rondom gegevensbescherming hoog in het vaandel.

Ik vind het belangrijk medewerkers op een toegankelijk wijze te informeren. Daardoor maak ik hen bewust van de mogelijke gevaren die spelen rondom onjuiste gegevensverwerking. Uiteindelijk wordt het voor iedereen binnen de organisatie common sense door het op regelmatige basis geven van training aan collega’s en het zichtbaar laten zijn van gedragsregels.

De gezichten achter abcfinance

Bij abcfinance kijken we verder dan alleen naar de cijfers. Maatwerk is immers mensenwerk. We maken daarom graag persoonlijk kennis met onze klanten, maar we kunnen ons ook goed voorstellen dat u benieuwd bent naar met wie u zaken doet. Maak daarom in deze serie kennis met onze professionals. Met vandaag aan het woord: Emiel Prinsen.

Even voorstellen: Emiel Prinsen

Mijn naam is Emiel Prinsen, 45 jaar oud en samen met mijn vrouw en 2 kinderen woonachtig in het Brabantse Nuenen. Inmiddels ben ik bijna 20 jaar actief binnen het domein Riskmanagement en sinds 2011 werkzaam voor abcfinance BV. In de rol van Manager Risk & Operations richt ik mij voor de Nederlandse activiteiten op het beheersbaar houden van het risicoprofiel binnen de organisatie. Dit mag ik samen met diverse teams doen. De werkzaamheden richten zich daarbij onder andere op kredietanalyse en -beoordeling, asset management, debiteurenbeheer en kredietverzekeringen.

Data Privacy Day

Data Privacy Day (in Europa bekend als Data Protection Day) is een internationaal evenement dat elk jaar op 28 januari plaatsvindt. Het doel van Data Privacy Day is juist om het bewustzijn te vergroten op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Hoewel het evenement zich met name op Europees niveau afspeelt en daardoor voor velen wellicht ver weg lijkt, is het wel een mooie gelegenheid om er, ten behoeve van dat bewustzijn, lokaal weer eens aandacht aan te besteden.

To do’s - As simple as abc(d)

Tot slot nog even enkele tips. Privacy en gegevensbescherming hebben al baat bij kleine veranderingen in gewoontes en werkwijzen, zowel op kantoor als thuis. Ik vat het een en ander samen in onderstaand abc(d)-tje:

A. Alert reageren
Wees altijd alert op ongebruikelijke situaties, of informatieverzoeken. Bij twijfel over de rechtmatigheid van de aanvraag, altijd contact opnemen met een collega en/ of jouw leidinggevende.

B. Bewust omgaan met vertrouwelijke gegevens
Wees bewust dat veel informatie, zowel van klanten, als van collega’s als privacygevoelig kan worden bestempeld. Check altijd vooraf of het noodzakelijk en toegestaan is om bepaalde informatie te publiceren in online en offline media, of te delen met derden.

C. Clean Desk/ Clear Screen
Laat vooral geen documenten of andere informatiedragers op je bureau achter als jij jouw werkplek verlaat. Al is het maar voor even. Plaats deze informatie waar mogelijk altijd in een (afsluitbare) bureaulade of dossierkast. Let er daarbij ook op
dat je je computer ‘locked’ bij het verlaten van je werkplek zodat eventueel gevoelige informatie ook niet zichtbaar is vanaf je computerscherm.

D. Digitaliseren
Werk mee aan het digitaliseren van documenten. Minder papieren documentatie bevordert de dataveiligheid en draagt ook nog eens bij aan een beter milieu!

Emiel Prinsen

Manager Risk & Operations bij abcfinance
 

"Voldoen aan regelgeving is voor mij niet alleen een ‘moetje’.

Ik begrijp het gewenste doel ervan en, omdat het bijdraagt aan een nette en transparante manier van zaken doen,

‘wil’ ik er ook aan voldoen. "

[Emiel Prinsen - Manager Risk & Operations]