Factoring nieuwe stijl uitermate geschikt voor middenstand

Factoring was vroeger geen sexy product. Als er geen andere mogelijkheid was verwees de bank je door naar een factoring-maatschappij. De Factormaatschappij als ‘Lender of last resort’; het laatste redmiddel om het werkkapitaal te vergroten. Een dure oplossing om in je liquiditeitsbehoefte te voorzien.

Alternatieve financieringsvormen zijn in Nederland nog steeds in opmars. Daar hoort factoring ook bij. Factoring als financieringsalternatief is door het midden- en kleinbedrijf in de afgelopen jaren positief ontvangen. Bedrijven waarderen de mogelijkheid om openstaande vorderingen direct om te zetten in liquiditeit. Dat heeft geleid tot recordcijfers in de branche en maakt factoring aantrekkelijk voor het midden- en kleinbedrijf. 

Het MKB is zeer pro factoring

Tegenwoordig maakt factoring (soms samen met andere Fintech oplossingen) het mogelijk om vrijwel direct in uw liquiditeitsbehoefte te voorzien.

Vooral de middenstand maakt gebruik van factoring als financieringsalternatief om minder afhankelijk van liquiditeitsmanagement te worden en zo door te kunnen groeien met de onderneming.

Doordat de factormaatschappij werkzaamheden op het gebied van creditmanagement uit handen neemt én de verzekering van de debiteurenrisico’s voor haar rekening neemt, kan de ondernemer zich richten op de core business. Steeds meer bedrijven uit het MKB ervaren dat factoring nieuwe stijl geen kosten post meer is maar juist geld oplevert. 

Geweldige vooruitzichten voor factoring

Banken zijn druk bezig met het reorganiseren en toewerken naar de digitale wereld. Echter dat is toekomst en het duurt nog jaren voor het zover is. 

Daarom kiezen steeds meer bedrijven voor een factoring oplossing. Factoring biedt liquiditeit in het hier en nu. Direct liquiditeit en een financiering die meegroeit met de omzet van het bedrijf.

Factoring heeft de toekomst en vooral in de middenstand. Ook jonge bedrijven herkennen steeds vaker de voordelen om direct liquiditeit uit openstaande vorderingen te verkrijgen en maken daarvan doelgericht gebruik voor duurzame zakelijke successen. 

Denk ook aan het combineren van financieringsvormen

Steeds vaker zien we dat verschillende vormen van financiering worden samengebracht. Elke vorm van financiering heeft immers voor-en nadelen. Hybride financieringen, ook wel stapelfinancieringen genoemd, komen daarom steeds vaker voor. 

Een mooi voorbeeld is het combineren van debiteurenfinanciering, leasing en voorraadfinanciering. Directe lijnen en samenwerkingen tussen factormaatschappijen, banken, investeerders en de platforms voor Crowdfunding maken het zo mogelijk dat u zelf kunt bepalen hoe uw bedrijfsfinanciering eruit komt te zien en welke tarieven u betaalt. 

Omdat een dergelijke financiële oplossing altijd maatwerk betreft, is het aan te raden contact op te nemen met een financieringsspecialist. 

Kies voor een bank onafhankelijke aanbieder

Een scherpe blik op de (toekomstige) financiën van uw bedrijf voorkomt problemen en zorgt ervoor dat er betere beslissingen genomen kunnen worden, waardoor bedrijfsdoelstellingen vaker gehaald worden.

We zien tegenwoordig veel start-ups die facturen inkopen. Dit is voor zowel de ZZP-er als het MKB een dure oplossing. Het is raadzaam om te kiezen voor een aanbieder die waarmaakt wat is afgesproken en tevens onbeperkt geld kan verstrekken in continuïteit. 

Laat u adviseren over de voordelen van bijvoorbeeld full-service-factoring om zo voor een oplossing te kiezen die het beste bij uw situatie past.

Noud van Straaten

Sales Factoring bij abcfinance
[ Utrecht - Factoring & Collections ]