Nieuwe voorzitter Leasing Nederland (NVL)


Op 2 november j.l. werd Marcel Spijkers [Managing director Leasing abcfinance] op de Ledenvergadering van de Leasing Nederland (NVL) benoemd tot nieuwe voorzitter van Leasing Nederland – NVL.  De heer van Beek (links op de foto) die het 'voorzitterstokje' overdroeg aan Marcel is 20 jaar bestuurslid geweest, waarvan de laatste 5 jaar als voorzitter van het bestuur. Bekijk hier het fotoverslag van de Ledenvergadering in het Louwman Museum.

Wat is de NVL?

De Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen behartigt de belangen van de in Nederland gevestigde leasemaatschappijen, die zich met name richten op het leasen van bedrijfsmiddelen. Dit zijn objecten als: trucks en trailers, grondverzetmachines, intern transportmaterieel, bussen en coaches, kranen, industrieel equipment (machines), drukpersen, copiers, computers, servers, software,… De NVL is opgericht in 1972, enkele jaren nadat leasing in Nederland werd geïntroduceerd.

De Leden van de NVL zijn in Nederland gevestigde equipment leasemaatschappijen. Dit kunnen dochterbedrijven zijn van banken, van fabrikanten of onafhankelijke leasemaatschappijen.

Doelstellingen van de NVL

De NVL heeft als doelstelling het behartigen van de gezamenlijke belangen van de leden, alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van equipment leasing in Nederland. Zij doet dit door:

  1. het organiseren van bijeenkomsten waarin ervaringen kunnen worden uitgewisseld;
  2. het onderhouden van contacten met de overheid en de media;
  3. het vervaardigen van studies en het verzamelen van informatie over leasing;
  4. het onderhouden van contacten met nationale en internationale organisaties met een soortgelijk doel;
  5. informatievoorziening aan de leden en het publiek, onder andere door middel van een website en persberichten.

Leasing in de financieringsmix

Leasing is voor het bedrijfsleven de tweede belangrijkste financieringsbron, na bankkrediet. Ieder bedrijf of organisatie kan op enig moment gebruik maken van leasing, of het nu gaat om laptops, kassasystemen, machines of rollend materieel. Leasing is dan ook een essentieel onderdeel van de financieringsmix. Bedrijven zien zich steeds meer genoodzaakt verschillende financieringsbronnen te combineren om hun totale kredietbehoefte in te kunnen vullen.

De combinatie van kredieten noemen we ‘stapelfinanciering’ of ook de ‘financieringsmix’. Bij een zorgvuldig financieel beheer hoort een gezonde mix van eigen vermogen, bankleningen en leasing. Ook andere financieringsbronnen kunnen deel uitmaken van de financieringsmix: investeringen door private equity investeerders, achtergestelde leningen door investeringsmaatschappijen, factoring voor het financieren van vorderingen op debiteuren, leverancierskrediet, crowdfunding. Leasing past zo goed bij omdat het geleaste object de zekerheid vormt voor de leasemaatschappij. Andere financiers worden niet aangetast in hun zekerheidspositie.

Leasing is de meest geschikte financieringsvorm waar het gaat om leasebare objecten. Alles wat via leasing gefinancierd wordt, hoeft dus niet via bankleningen of andere vermogensbronnen gefinancierd te worden. Omdat leasemaatschappijen doorgaans de volledige kostprijs van de objecten financieren, is er feitelijk meer krediet beschikbaar.

abcfinance maakt het u graag gemakkelijk

Wilt u meer weten over de NVL of over leasing? Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u van gedachten wisselen? Dan hoor ik het graag. Over enkele weken kunt in een volgende blog meer lezen over de NVL en leasing. Wordt vervolgd!

 

Marcel Spijkers

Marcel Spijkers is Managing director abcfinance
[ Leasing & Factoring ]

 

+31 (0)73 704 1300

Het Bestuur van Leasing Nederland met vlnr. Marcel Spijkers, Roel Winters, Stef Klijn, Stephan van Beek en Jeroen van Beeck (ontbreekt op de foto: Justin Lintjer)