MKB-actieplan: 200 miljoen extra voor mkb ondernemers

In de aanloop naar Prinsjesdag zegt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) erop toe te zien dat het kabinet de kleinere bedrijven niet over het hoofd ziet in de financiële plannen. “Ik maak me altijd hard voor het MKB”, zegt de bewindsvrouw, die 11 juli jl. de voortgang van haar MKB-Actieplan presenteerde. Daarin hoopt ze ondernemers voor te bereiden op uitdagingen als financiering, digitalisering en de klimaatmaatregelen van het kabinet.*1)

De Rijksoverheid stimuleert mkb’ers. bijvoorbeeld met financieringsregelingen. En met extra middelen voor digitalisering, innovatie en samenwerking tussen mkb en onderwijs. Veel acties en maatregelen waarmee de Rijksoverheid het mkb steunt staan in het MKB-Actieplan.*2)

Er komt meer geld beschikbaar voor ondernemers. Ook is de toegang tot financiering straks beter. En: de overheid ondersteunt platforms voor alternatieve financiering, zoals crowdfunding.*3).

 

Er is voldoende geld voor het MKB

Onderzoekers van kredietverzekeraar Euler Hermes Nederland becijferden het tekort aan bancair krediet in 2018 in Nederland op 22% van het bbp, nummer 2 is België met 14% en nummer drie Frankrijk met 9%. De Nederlandse economie draait bovengemiddeld goed. Bedrijven zien veel groeikansen. De vraag naar kapitaal om deze kansen te verzilveren is groot. Maar vraag en aanbod kunnen elkaar maar moeilijk vinden. Dit is opmerkelijk want er is geld genoeg.

Elke financiële partner heeft een limiet tot waartoe ze bereid is te financieren. Dat betekent echter niet dat er niet meer mogelijk is: wanneer een ondernemer zijn/haar financieringsbehoefte over meerdere financieringspartners verdeelt, zal in de regel meer liquiditeitsruimte hebben dan bij de huisbank.

Neem een voorbeeld aan gespecialiseerde leasemaatschappijen. Deze komen voor het financieren van objecten in aanmerking, omdat ze meestal geen extra zekerheden verlangen.

 

Oplossingen voor de grootste financiële uitdagingen van MKB ondernemers

De NVL ( Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen) gaf onlangs weer aan dat leasemaatschappijen hulp kunnen bieden in het managen van liquiditeit. Passende voorbeelden hiervan zijn huurkoop, huuroplossingen, leningen en factoring.

Wat kunt u als ondernemer zelf doen? Waar liggen kansen? Voor veel ondernemers is er nog een wereld te winnen op gebied van financien. Ga actief met andere ondernemers in gesprek. Neem eens vrijblijvend contact op met financiele instanties als abcfinance die alternatieve financieringsplossingen bieden en ervaring en kennis hebben van uw branche.

Wij horen dagelijks van onze klanten dat ze het gevoel hebben welkom te zijn, dat er naar ze geluisterd wordt én dat zij begrepen worden. Door dichterbij de ondernemer te staan en samen te kijken naar mogelijkheden zorgen we er samen voor dat bedrijfsdoelstellingen vaker gehaald worden.

Lees meer in de whitepaper over oplossingen voor de grootste financiële uitdagingen van MKB ondernemers.

 

Marcel Spijkers

Marcel Spijkers is Managing director abcfinance

[ Leasing & Factoring ]

31(0)40 239 30 90 

Wij horen dagelijks van onze klanten dat ze het gevoel hebben welkom te zijn, dat er naar ze geluisterd wordt én dat zij begrepen worden. Door dichterbij de ondernemer te staan en samen te kijken naar mogelijkheden zorgen we er samen voor dat bedrijfsdoelstellingen vaker gehaald worden.