Privacy Statement

Middels onderstaand Privacy Statement conformeren wij ons aan de rechten en plichten welke wij in acht dienen te nemen aangaande uw persoonsgegevens.

Privacy Statement abcfinance BV

 

Wijzigingen

Wij kunnen te allen tijde en zonder nadere kennisgeving dit Privacy Statement wijzigen. Wij raden u daarom aan om van tijd tot tijd dit Privacy Statement te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen daarin.

 

Vragen, opmerkingen of klachten

Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft naar aanleiding van dit Privacy Statement, dan kunt u op onze website kijken voor aanvullende informatie dan wel ons dit laten weten door een brief te sturen naar abcfinance B.V., Postbus 5042. 5201 GA 's-Hertogenbosch, dan wel per email naar privacy(at)abcfinance.nl,  onder vermelding van “Privacy”. Daarmee beoogt abcfinance B.V. te voorkomen dat vragen, problemen of zorgen blijven bestaan.