ABCFINANCE BEHOORT TOT EEN FINANCIEEL STERKE GROEP

Met zekerheid naar succes!

Als bank en financiële dienstverlener zijn de ondernemingen van de abc-groep onderworpen aan een groot aantal wettelijke voorschriften. Onze klanten kunnen erop vertrouwen dat wij onze verantwoordelijkheid zullen nemen en de bestaande wetten zullen naleven, en dat wij onze acties zullen afstemmen op beginselen en waarden.

De gedragscode vormt de basis van ons handelen. Het verduidelijkt de waarden van de abc-groep en geeft ons richting over hoe we ons gedragen in de samenwerking met onze collega's, tegenover klanten en derden.

Door ons optreden waarborgen wij dus de goede reputatie van onze ondernemingen en werknemers, alsmede het vertrouwen van aandeelhouders, zakenpartners en andere instellingen.

abcfinance is een dochteronderneming van de Werhahn-Gruppe.

Wilh. Werhahn KG werd meer dan 180 jaar geleden opgericht als een gediversifieerd familiebedrijf. Vandaag is de bedrijvengroep actief in een brede waaier van activiteiten in het binnen- en buitenland in de divisies bouwmaterialen (natuursteen, leisteen), consumptiegoederen (Zwilling Kitchen, Zwilling Beauty Group) en financiële diensten (abcfinance, Bank11, Yareto). Wereldwijd werken er ca. 10.300 mensen in de bedrijven van dit middelgrote familiebedrijf, die samen een omzet van ca. 4 miljard euro realiseren. 

Werhahn is een bedrijf voor ondernemers. Het gedecentraliseerde beheer van de Groep bevordert een sterk gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid bij de afzonderlijke, juridisch onafhankelijke dochterondernemingen en maakt een hoge mate van flexibiliteit mogelijk, zodat steeds kan worden ingespeeld op marktontwikkelingen en op de behoeften van de klant. Ondernemingsgeest gekoppeld aan betrouwbaarheid en sociale verantwoordelijkheid weerspiegelen de waarden van Werhahn KG en worden door alle medewerkers dagelijks beleefd.

Het veelzijdige portfolio van Wilh. Werhahn KG wordt uitstekend aangevuld door abcfinance. Als aanbieder van leasing- en factoringproducten bieden wij onze klanten alternatieve financiële diensten aan en ondersteunen wij middelgrote ondernemingen bij de benutting van hun potentieel met de nodige financiële armslag. 

Meer over de Werhahn Groep: www.werhahn.de

De abcbank GmbH

Als onafhankelijke kredietinstelling van Wilh. Werhahn KG is abcbank gespecialiseerd in de herfinanciering van vorderingen uit de leasing- en factoringactiviteiten van abcfinance. Daardoor opereren wij grotendeels onafhankelijk van de kapitaalmarkten, hebben wij een solide herfinancieringsbasis en bieden wij stabiliteit. 

Opgericht voor institutionele beleggers. Open voor iedereen. In de afgelopen jaren heeft de abcbank zich ontwikkeld van een financiële dienstverlener tot een bank die ook openstaat voor particuliere klanten. Deposito's bij abcbank zijn gedekt door de wettelijke depositogarantie in Duitsland met een beschermingslimiet van 100.000 euro. Bovendien heeft de abcbank zich aangesloten bij het vrijwillige depositobeschermingsstelsel van de Vereniging van Duitse Banken. Uw financieringsprojecten kunnen door ons met deze deposito's worden gerealiseerd. Samen leveren wij een belangrijke bijdrage aan de Duitse economische groei. 

Meer over abcbank: www.abcbank.de