Dankzij werkkapitaal kunt u aan uw verplichtingen voldoen. Een tijdelijk tekort aan werkkapitaal kan daarom grote gevolgen hebben voor uw organisatie. Zelfs als u voldoende klanten heeft. Dus wilt u uw werkkapitaal verbeteren en de daarmee samenhangende cashflow? Maak gebruik van de tips op deze pagina.

De volgende aspecten dragen bij aan werkkapitaal gerelateerde financiële problemen:

 • Grote voorraden:
  Bij een onnodig grote voorraad kunt u onbedoeld in de financiële problemen komen. U kunt uw personeel immers niet uitbetalen in voorraad die nog op de plank ligt. Zorg daarom voor een snelle doorverkoop of krimp uw voorraden in waar mogelijk.
 • Onverstandig betaalgedrag organisatie:
  Betaalt u uw leveranciers sneller dan u geld ontvangt van uw klanten? Nobel maar onverstandig! Want als u geld sneller uitgeeft dan binnenkomt, kunt u onbedoeld in de problemen komen. Bijvoorbeeld als uw werkkapitaalbehoefte onverwacht toeneemt.
 • Slecht debiteurenbeheer:
  Veel bedrijven besteden onvoldoende tijd aan hun debiteurenbeheer. Dat brengt risico’s met zich mee voor de cashflow. Zeker als de gemiddelde betalingstermijn oploopt. Maak daarom werk van wanbetaling.

Uw werkkapitaalpositie berekent u door de vlottende activa van uw balans af te zetten tegen de vlottende passiva. U kunt uw werkkapitaal berekenen met de volgende formule:

voorraden + debiteuren + liquide middelen – crediteuren – overig kort vreemd vermogen

Is er sprake van een positief werkkapitaal? Bouw het verder uit! Is er sprake van negatief werkkapitaal? Kom snel in actie. Bij een negatief werkkapitaal is de kans op betalingsproblemen namelijk groot.

U kunt uw facturen ook vooraf financieren met factoring. Een flexibele financieringsvorm waarbij een onderneming een deel, of het gehele, debiteurenbestand overdraagt aan de factormaatschappij in ruil voor direct krediet.

Dit krediet is vaak een percentage van de waarde van de facturen. Met factoring weet u zeker dat u snel over uw geld beschikt.

Marcel Spijkers

Wilt u meer weten over factoring? Wij helpen  u graag verder met een vrijblijvend advies op maat.

De voordelen van factoring zijn tweeledig. Enerzijds groeit uw kredietruimte automatisch mee met de omzet; uw onderneming wordt daardoor minder afhankelijk van het betalingsgedrag van haar debiteuren. Anderzijds wordt een groot deel van de financiële debiteurenadministratie uit handen genomen, dus ook de bijgaande zorgen en kosten. Hierdoor is factoring een rendabele financieringsvorm, zeker als uw wilt groeien met uw bedrijf.

U kunt uw werkkapitaal verbeteren via de cashflow die door uw bedrijf loopt. Hier zijn enkele tips die uw cashflow positief beïnvloeden:

Factureer op tijd

Wellicht een open deur, maar maak tijd vrij voor uw administratie en verstuur uw facturen op tijd. Daarmee verbetert de cashflow direct.

Let op uw betaalgedrag

Stem uw betaalgedrag af op dat van uw debiteuren. Betalen uw klanten na 30 dagen? Zorg er dan voor dat u inkomende rekeningen ook pas na 30 dagen betaalt. Vraagt uw klant om een snellere betaling? Onderhandel dan over de leveringsvoorwaarden, zoals een inkoopkorting als u een factuur direct betaalt. Op deze manier profiteer uw onderneming mee van de snelle betaling.

Overweeg deelfacturen

Stuur meerdere facturen als u een opdracht aanvaardt die over een lange periode loopt. Vraag daarnaast om een vooruitbetaling als u flink moet investeren om de opdracht uit te voeren. Zo weet u zeker dat uw werkkapitaal op pijl blijft gedurende de looptijd van de opdracht.

Kom in actie als een klant niet betaald

Bij de meeste klanten zult u merken dat een te late betaling niks te maken heeft met onwil, maar dat ze het simpelweg zijn vergeten. Maak daarom een sjabloon voor een betaalherinnering, zodat u uw klant kunt attenderen op de openstaande factuur. Betaalt uw klant zijn facturen niet na meerdere herinneringen? Verstuur dan een aanmaning.

Denk ook eens aan herfinanciering

Problemen met werkkapitaal kunnen ook ontstaan doordat een onderneming op een moment teveel heeft geïnvesteerd. Bijvoorbeeld in nieuwe machines of een wagenpark.

Als achteraf blijkt dat deze investeringen teveel invloed uitoefenen op het werkkapitaal, kunt u herfinanciering overwegen, denk  bijvoorbeeld aan een vorm van leasing. 

Marcel Spijkers

Wilt u meer weten over diverse lease oplossingen? Ik help u graag verder met een vrijblijvend advies op maat.

+ 31(0)40 239 30 90

Waarom Abcfinance ?

Voordelen van samenwerken met abcfinance

 • Flexibele financieringen
 • Laagdrempelige dienstverlening
 • Bank onafhankelijk
 • Transparante werkwijze
 • Klantvriendelijke behandeling

Meer informatie >

Wat zeggen onze klanten

Heerlijk dat het nog bestaat ; een financiele onderneming die het ondernemers gemakkelijk maakt. 

Met de geboden lease- en factoring oplossing van abcfinance hebben wij onze groeidoelstelling kunnen realiseren.