Financieel risicomanagement

zorgt voor ondernemen met zekerheid

Met financieel risicomanagement beperk je als MKB bedrijf financiële risico’s en bedreigingen, zodat je met lef én zekerheid kunt ondernemen. abcfinance voert structurele financiële risicoanalyses uit voor MKB bedrijven, waarbij we ons focussen op uw specifieke situatie. 

Onze specialisten ondersteunen uw bedrijf met een financieel risicobeleid op maat. Dat biedt veel meer voordelen dan compliance alleen! 

Wat is financieel risicomanagement?

Financieel risicomanagement is het herkennen en beoordelen van financiële risico's en het vaststellen van beheersmaatregelen in een risicobeleid. Met een financieel risicobeleid wordt bepaald hoe de kans op financiële risico’s, en de gevolgen hiervan, beperkt worden. 

Ondernemen is voor een deel risico nemen. Maar zou het niet prettig zijn om bestaande en toekomstige financiële risico’s beter in te kunnen schatten en tot een minimum te beperken? Dit is mogelijk door risicomanagement structureel te verankeren binnen de onderneming. abcfinance helpt u graag bij het opstellen en voeren van een effectief financieel risicobeleid. 

Risicomanagement verzekert uw bedrijfscontinuïteit 

De risicomanagers van abcfinance stellen u in staat beter in te spelen op (mogelijke) financiële risico’s en bedreigingen en ondersteunen de organisatie bij het nemen van doeltreffende beheersmaatregelen. Zo komt de bedrijfscontinuïteit niet in het geding en kan het bedrijf betere resultaten boeken op een veilige manier.

Voordelen van financieel risicomanagement

 • Verlaging van de faalkosten
 • Continuïteit van de organisatie waarborgen
 • Organisatie gecontroleerd kunnen (bij)sturen
 • Kwaliteit van de organisatie verbeteren
 • Optimaliseren van werkwijzen en -processen 
 • Verbeteren houding, gedrag en betrokkenheid op de werkvloer
 • Slimmere investeringsbeslissingen kunnen nemen

Risicomanagement voor MKB bedrijven

Bij de meeste grote bedrijven en overheidsinstellingen is (financieel) risicomanagement een volwaardig onderdeel van de bedrijfsvoering. MKB bedrijven blijven vaak vooralsnog achter bij deze ontwikkeling. En dat is enorm zonde! 

Een veelvoorkomende reden hiervoor is dat de MKB ondernemer vaak zeer nauw, persoonlijk betrokken is bij de zaak. Daardoor kan het lastiger zijn om ondernemingsrisico’s vanuit een strikt feitelijke, rationele basis te benaderen. Daarom loont het juist voor deze bedrijven om risicomanagement uit te besteden aan een specialist.

Risicomanagement bij abcfinance: meer dan compliance alleen

Abcfinance is gespecialiseerd in risicoanalyses voor MKB bedrijven. Onze specialisten voeren risico-analyses periodiek en systematisch uit, daarbij rekening houdend met de unieke eigenschappen en het formaat van uw onderneming. Het structureel uitvoeren van risico-analyses is van belang omdat risico’s vrijwel altijd aan verandering onderhevig zijn. Zelfs als risico’s binnen de onderneming zelf statisch lijken, kunnen externe factoren nieuwe dreigingen veroorzaken.  

Financieel risicomanagement van abcfinance gaat verder dan compliance alleen. Natuurlijk is het van belang dat bedrijven met onze hulp voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Maar wat ons betreft reikt risicomanagement verder dan dat.  Goed en systematisch uitgevoerd risicomanagement zorgt er ook voor dat de kwaliteit van de organisatie als geheel verbetert

* Bron:  Tweede Nationaal Onderzoek Risicomanagement in Nederland (2014) http://www.executiveeducation.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/PDF/NBA_NYENRODE_Rapport_Risicomanagement__Okt14__DEF.compressed.pdf  

Soorten risico’s die abcfinance analyseert: 

 • Strategisch
 • Financieel
 • Operationeel
 • (Financiële) rapporteringsrisico's
 • Compliance
 • Rechtmatigheid
 • Imago

Waarom Abcfinance ?

Voordelen van samenwerken met abcfinance

 • Flexibele financieringen
 • Laagdrempelige dienstverlening
 • Bank onafhankelijk
 • Transparante werkwijze
 • Klantvriendelijke behandeling

Meer informatie >

Wat zeggen onze klanten

Heerlijk dat het nog bestaat ; een financiele onderneming die het ondernemers gemakkelijk maakt. 

Met de geboden lease- en factoring oplossing van abcfinance hebben wij onze groeidoelstelling kunnen realiseren.