3 financiële tips om als ondernemer het hoofd boven water te houden

De huidige economische crisis is een ware beproeving voor  ondernemend Nederland. Tijdelijk beduidend minder of zelfs geen omzet. En heel veel onzekerheid en onduidelijkheid. Wanneer en hoe kunnen we weer gaan ondernemen? Herstelt het consumentenvertrouwen? Hoe komt het internationale handelsverkeer weer op gang? Bij abcfinance weten we de antwoorden ook niet. Daarom kijken we liever wat er nu wél kan. In deze blog daarom 3 tips om als ondernemer het hoofd boven water te houden!

 

1.Verdiep je in de regelingen van de overheid

De Nederlandse overheid heeft een uitgebreid pakket regelingen opgetuigd om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Zo kun je een  tegemoetkoming krijgen in de loonkosten van jouw bedrijf. Deze NOW regeling is bedoeld voor bedrijven die gedurende 3 maanden minimaal 20% omzetverlies verwachten. Wat dit financieel betekent? Maximaal 90% van de loonsom wordt vergoed. Naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100% worden dus 90% van de loonkosten vergoed, bij bijvoorbeeld 50% omzetverlies wordt dat 45%. Ook zijn er diverse regelingen in het leven geroepen of veranderd die ondernemers helpen met financieringsoplossingen en/of kredietregelingen. Daarnaast zijn er nog branchespecifieke regelingen opgetuigd. Voor zorgaanbieders bijvoorbeeld. Land- en tuinbouw. De cultuursector en lokale media.  

Tot slot heeft de Belastingdienst onder andere betalingsuitstel verleend en zijn er aanpassingen gedaan in de rentetarieven die men hanteert. Zo is de invorderingsrente die ingaat na het verstrijken van een betalingstermijn tijdelijk van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente wordt tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Deze tijdelijke verlaging van het rentetarief gaat op 1 juni 2020 in, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor die belasting geldt de verlaging vanaf 1 juli. 
Check de website van de Rijksoverheid, de Belastingdienst en/of de Kamer van Koophandel voor meer informatie over alle regelingen.

2. Ga in gesprek! Met medewerkers, klanten en leveranciers

Er zijn maar weinig bedrijven die ongeschonden door deze crisis komen. Alle stakeholders van een bedrijf, of het nu leveranciers betreft, klanten of medewerkers, zullen dat maar al te goed begrijpen. Dat biedt ruimte voor een gesprek, ruimte om te onderhandelen. Zo zullen genoeg medewerkers bereid zijn om vakantiedagen in te leveren als de onderneming tijdelijk niet of niet volledig operationeel is. Als werkgever kan je dit niet verplichten, maar medewerkers zullen echt wel hun steentje willen bijdragen als dit helpt om de levensvatbaarheid van het bedrijf te vergroten. 


Huurt u een pand? Ga dan in gesprek met de eigenaar om tijdelijke bevriezing van de betalingen, korting of een betalingsregeling. Een verhuurder heeft ook niks aan klant die het loodje legt. En ook met klanten en leveranciers valt zeker te praten. Lukt dit niet? Check dan goed je contracten. In veel gevallen is er een ‘overmacht’ bepaling opgenomen. Deze zogenoemde force majeure-bepaling kan natuurlijk twee kanten op werken: ‘overmacht’ kan ook worden ingeroepen door buitenlandse leveranciers,  maar ook door Nederlandse bedrijven richting derde afnemers. In alle gevallen geldt dat van tevoren de bepaling in een contract moet zijn opgenomen. Als er hieruit een geschil voortvloeit, bepaalt de rechter uiteindelijk of je ook daadwerkelijk een beroep kunt doen op ‘overmacht’. 

3.Houd het hoofd koel!


Laten we afsluiten met misschien wel de meest lastige tip: blijf rustig! De wereld staat op z’n kop. Niemand weet hoe lang dit virus de maatschappij nog gaat beheersen. En wat het exacte effect is op de economie. Uitgezonderd een paar specifieke bedrijfstakken, is het momenteel lastig inschatten wanneer, welke branche, weer (volledig) aan de slag kan. Neem daarom geen overhaaste beslissingen! Ga praten met andere ondernemers. Zien zij mogelijkheden om de verliezen beperkt te houden? Hoe spreiden zij hun risico’s? En hoe pakken zij de gesprekken aan met leveranciers, klanten en medewerkers? En ga eens het gesprek aan met uw financieel adviseur. Juist deze tijden vragen om maatwerk. En om creatieve oplossingen. Ondanks de oproep van de rijksoverheid zijn de grote banken nog weinig flexibel gebleken in het verlenen van kredietoplossingen. Wilt u eens vrijblijvend sparren over wat er momenteel wél mogelijk is? Ik maak graag tijd voor u vrij om kennis te maken en van gedachten te wisselen!  

PS: Ook tijdens de coronacrisis gaat onze dienstverlening door. Abcfinance is bereikbaar en doet er alles aan om continuïteit van haar dienstverlening te borgen. We hebben onze werkwijze aangepast aan de huidige situatie, maar ons team van specialisten in factoring en leasing staat voor u klaar zoals u van ons gewend bent!

 

Marcel Spijkers

31(0)40 239 30 90 

Hoe werkt Leasing en Factoring van abcfinance?