Wordt de financiële fitheid van uw organisatie op de proef gesteld?

In maart 2022 informeerden wij al over de actuele noodzaak te werken aan de financiële fitheid van uw organisatie. Beperkte financieringsmogelijkheden, stijgende energietarieven en digitale dreiging zagen wij als grootste bedreigingen voor de financiële situatie van uw bedrijf.

We zagen een opleving van de economie in het 2e kwartaal, die helaas (volgens de Augustusraming van het CPB) in het najaar deels weer teniet wordt gedaan. De structureel hoge inflatie leidt aan consumentzijde tot een drastische koopkrachtdaling. Dit zet de verkoopcijfers van aanbieders in de consumentenmarkt verder onder druk. Anderzijds wordt u zelf geconfronteerd met stijgende kosten van personeel, energie, grondstoffen en halffabricaten. Kosten die de meeste MKB-ers niet aan hun klanten kunnen doorberekenen, aldus de Conjunctuurenquête van het CBS.

Daarnaast stijgt de rente met het doel de inflatie af te remmen. Dit versterkt echter de koopkrachtdaling en bemoeilijkt het verkrijgen van financiering voor broodnodige investeringen nog verder.

Al met al wordt de financiële fitheid van uw organisatie danig op de proef gesteld. Hoog tijd om de zaken op een andere en meer innovatieve manier aan te pakken. Met de juiste focus en maatregelen wordt financiële fitheid ‘As simple as abc’.  Lees de drie topics in deze aflevering van het abc-tje van abcfinance.

1. Alternatieve financieringsvormen

Waar vindt u nieuwe financieringsvormen nu de banken uitermate risicomijdend geworden zijn bij leningen aan het MKB? 

Er zijn inmiddels verschillende vormen van non-bancaire financiering beschikbaar voor u als MKB-er. In een artikel op RendementOnline worden een aantal vormen voorgesteld. Denk bijvoorbeeld aan non-profit kredietverstrekkers als Qredits, crowdfunding of een Kredietunie.

Optimalisatie van de cashflow is daarbij een probaat middel als u als MKB-ondernemer een kostenstijging niet, of slechts gedeeltelijk kunt doorberekenen aan uw afnemers. Met Factoring kunt u de looptijd van uitstaande vorderingen op debiteuren drastisch inkorten. Met Leasing is het mogelijk de kosten en risico’s van investeringen te spreiden.

2. Besparen op Energie – Het is nu nog belangrijker dan ooit…

Energiebesparing stonden al hoog op de agenda van ondernemers. Inmiddels bedreigen de torenhoge energietarieven het voortbestaan van organisaties in het algemeen en van energie-intensieve organisaties in het bijzonder. DNB verwacht vooralsnog geen generieke steun voor bedrijven die door de energiecrisis in liquiditeitsproblemen komen.

Dit vormt een extra dringende reden tot reductie en verduurzaming van het energieverbruik. Dit naast de al bestaande overwegingen als kostenbesparing, duurzaamheid en de (on-) afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit het buitenland. 

Investeren in alternatieve en duurzame energiebronnen speelt in deze discussie een belangrijke rol.

3. Capaciteit digitaliseren?

Het CBS melde 17 augustus jl. dat de spanning op de arbeidsmarkt verder oploopt. Er zijn inmiddels 143 vacatures per 100 werklozen. Ondernemingen in het MKB ondervinden grote problemen bij het rondkrijgen van de roosters. Het vinden van nieuw personeel vormt een schier onmogelijke taak.

Hoe voorkom je als MKB-ondernemer dat een structureel gebrek aan capaciteit de bedrijfsprocessen onherstelbaar verstoort? 

Dit structurele probleem vraagt om een creatieve structurele oplossing. Een drastische herziening van bedrijfsprocessen, ook wel ‘Business Process Redesign’ of ‘Business Process Reengineering’ (BPR) genaamd, is meer dan ooit noodzakelijk. Investeren in digitalisering en automatisering van bedrijfsprocessen ter vervanging van de ontbrekende menselijke capaciteit biedt hierbij nieuwe kansen. Leasen van kapitaalgoederen, alsmede hard- en software, kan de kosten en risico’s van investeren in BPR aanzienlijk reduceren. 

Een eenvoudig abc-tje

Kortom: Alternatieve financieringsvormen, Besparing op energie en Capaciteit digitaliseren zijn 3 belangrijke stappen op weg naar zakelijk financieel fit en gezond worden en blijven. 

Smaakt dit naar meer? Heeft u behoefte aan nog meer tips en tools om in 2022 aan de financiële conditie van uw bedrijf te werken? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief

Heeft u een goede tip voor ondernemers om de financiële voornemens vol te kunnen houden? Of heeft u  onderwerpen die u graag behandeld wilt zien? Stuur die dan op naar marketing(at)abcfinance.nl. De beste tips nemen we op in het volgende abc-tje.

 

Antoinette Dorrestein

Marketing Manager bij abcfinance 

[ Eindhoven - Utrecht ]